پیغام‌های سامانه

پرش به: ناوبری، جستجو
پالایه
پالودن بر اساس وضعیت شخصی‌سازی:    
صفحهٔ نخست
صفحهٔ نخست
صفحه قبل
صفحه قبل
صفحهٔ آخر
صفحهٔ آخر
نام متن پیش‌فرض پیغام
متن کنونی پیغام
1movedto2 (بحث) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (بحث) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
about (بحث) درباره
aboutpage (بحث) Project:درباره
aboutsite (بحث) دربارهٔ {{SITENAME}}
accesskey-blockip-block (بحث) s
accesskey-ca-addsection (بحث) +
accesskey-ca-delete (بحث) d
accesskey-ca-edit (بحث) e
accesskey-ca-history (بحث) h
accesskey-ca-move (بحث) m
accesskey-ca-nstab-category (بحث) c
accesskey-ca-nstab-help (بحث) c
accesskey-ca-nstab-image (بحث) c
accesskey-ca-nstab-main (بحث) c
accesskey-ca-nstab-media (بحث) c
accesskey-ca-nstab-mediawiki (بحث) c
accesskey-ca-nstab-project (بحث) a
accesskey-ca-nstab-special (بحث)  
accesskey-ca-nstab-template (بحث) c
accesskey-ca-nstab-user (بحث) c
accesskey-ca-protect (بحث) =
accesskey-ca-talk (بحث) t
accesskey-ca-undelete (بحث) d
accesskey-ca-unprotect (بحث) =
accesskey-ca-unwatch (بحث) w
accesskey-ca-viewsource (بحث) e
accesskey-ca-watch (بحث) w
accesskey-compareselectedversions (بحث) v
accesskey-diff (بحث) v
accesskey-export (بحث) s
accesskey-feed-atom (بحث)  
accesskey-feed-rss (بحث)  
accesskey-import (بحث) s
accesskey-minoredit (بحث) i
accesskey-n-currentevents (بحث)  
accesskey-n-help (بحث)  
accesskey-n-mainpage (بحث) z
accesskey-n-mainpage-description (بحث) z
accesskey-n-portal (بحث)  
accesskey-n-randompage (بحث) x
accesskey-n-recentchanges (بحث) r
accesskey-preferences-save (بحث) s
accesskey-preview (بحث) p
accesskey-pt-anonlogin (بحث) o
accesskey-pt-anontalk (بحث) n
accesskey-pt-anonuserpage (بحث) .
accesskey-pt-login (بحث) o
accesskey-pt-logout (بحث)  
صفحهٔ نخست
صفحهٔ نخست
صفحه قبل
صفحه قبل
صفحهٔ آخر
صفحهٔ آخر